Facebook link

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli Kraków

Muzeum Etnograficzne wnętrze
pl. Wolnica 1, 31-066 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124306023
fax. +48 124306330
Ta najstarsza i największa kolekcja etnograficzna w Polsce powstała, by ocalić bogactwo kultur. Tej ludowej i europejskiej. Opowiedzieć o tradycji, zwyczajach, ubiorze ludów świata. I opowiedzieć także o fenomenie małopolskiej wsi.

Powstało dzięki pasji, konsekwencji i wysiłkom Seweryna Udzieli, pedagoga, społecznika, autora licznych prac etnograficznych. Przez wiele lat gromadziło przedmioty związane z życiem i twórczością ludzi, którzy mieszkają na terenach wiejskich w Polsce, ale także w innych krajach. Wiele osób oddawało do Muzeum swoje prywatne kolekcje, czasami zawartość swoich strychów czy piwnic. Dzięki darczyńcom zbiory Muzeum Etnograficznego przybliżają życie osób z w przedwojennej i dzisiejszej Polsce, choć to właśnie w tym obiekcie znajduje się też najstarsza na świecie kolekcja syberyjska - przedmiotów i opowieści, które przywozili Polacy powracający z Syberii. Wystawa stała, która też podlega zmianom i reinterpretacjom, opowiada o świecie polskiej wsi: obrzędach, religii, stosunku do przyrody, codziennym życiu. Zwiedzający mogą tu także odbyć piękną podróż w przeszłość wsi małopolskiej, wejść do wiejskich chat między innymi z regionu krakowskiego i z Podhala. Zajrzeć do warsztatów rzemieślników: olejarni, kuźni i pracowni garncarzy. Każdy może poznać rytm życia, wpisany w przyrodę, dowiedzieć się, co znajdowało się pod choinką kilkadziesiąt lat temu, obejrzeć pisanki, zabawki odpustowe, świątki i inne wytwory rąk ludzkich.