Facebook link

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z klasztorem braci mniejszych kapucynów Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z klasztorem braci mniejszych kapucynów Kraków

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z klasztorem braci mniejszych kapucynów Kraków

Figura Madonny w drewnianym ołtarzu.
Loretańska 11, 31-114 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124224803
tel. +48 122928163
tel. +48 501039508
Tuż za Starym Miastem wznosi się niewielki kościół i klasztor kapucynów, założony z końcem XVII wieku, jeden z dwóch pierwszych w Polsce klasztorów tego zakonu.

Kapucyni przybyli do Krakowa w 1695 roku, kościół w stylu baroku toskańskiego budowany do 1703 roku według projekt Carla Ceroni, ufundował chorąży zatorsko-oświęcimski Wojciech Dębiński. W kościele znajduje się jego epitafium z portretem i marmurowy sarkofag.

Świątynia składa się z nawy, dwóch bocznych kaplic i prostokątnego prezbiterium. Prostą fasadę wieńczy trójkątny szczyt, zdobi kilka pilastrów i eliptyczne okno. Dachy są dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę. Nawę kryje sklepienie kolebkowe z lunetami, prezbiterium krzyżowe. Klasztor z kościołem łączą krużganki.

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Zwiastowania z 1701 roku, pędzla Pietro Dandiniego z Florencji, przekazany kapucynom przez księcia Toskanii Kosmę III Medyceusza. W filarze przy ołtarzu umieszczono kulę armatnią, która wpadła do kościoła w czasie konfederacji barskiej w 1768 roku. W ołtarzach bocznych z 1775 roku warto zobaczyć figurę świętego Józefa z Dzieciątkiem dłuta Tadeusza Błotnickiego z 1903 roku, zasuwę ołtarzową z wizerunkiem Chrystusa Miłosiernego na tle płonącącej Warszawy, dzieło Adolfa Hyły z 1944 roku, obraz świętego Erazma z 1763 roku i Matkę Boską Ostrobramską przywiezioną po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich. Figurę Matki Bożej Tułaczki, pochodzącą z fasady kamienicy przy ulicy Grodzkiej, nadpaloną w 1850 roku, w 1899 roku podarowaną kapucynom, przenoszoną w kilka miejsc, w 1904 roku ustawiono w bocznym ołtarzu. W kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego znajduje się cudowny krucyfiks.

Obok wznosi się domek loretański z lat 1712–1719, projektu Kacpra Bażanki, kopia kaplicy z włoskiego Loreto. Według legendy był to dom Maryi, przeniesiony przez aniołów z Nazaretu do Italii. W kościele i krużgankach domku loretańskiego, zwanych Campo Santo patriotycznego Krakowa, umieszczono tablice i epitafia upamiętniające ofiary wojen oraz wybitnych wojskowych i naukowców. Umieszczono je tu gdyż kapucyni od insurekcji kościuszkowskiej po wybuch I wojny światowej byli kapelanami i towarzyszyli powstańcom w walkach. Tu Tadeusz Kościuszko poświęcił szablę w czasie Insurekcji w 1794 roku, o czym przypomina tablica autorstwa Alfreda Dauna. Ściany kaplicy w 1926 roku pokrył polichromią Jan Bukowski. 

Przed klasztorem znajduje się mogiła konfederatów barskich poległych w 1768 roku, na której w 1993 roku postawiono krzyż z pamiątkową tablicą. Na dziedzińcu stoi pomnik świętego Ojca Pio z 1999 roku.

W manufakturze kapucynów można dostać naturalne kosmetyki.