Facebook link

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Krynica-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Krynica-Zdrój

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Krynica-Zdrój

Biały kościół z wysoką smukłą wieżą. Na niej zegar. W tle góry i duże budynki sanatoryjne.
Kościelna 2, 33-380 Krynica-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184712388
tel. +48 184715005
tel. +48 603866282
Wzrost liczby wiernych, mieszkańców miasta i turystów, odwiedzających kościół z końca XIX wieku, pociągnął za sobą konieczność jego rozbudowy przeprowadzonej w latach 30. XX wieku.

Kościół zbudowany w latach 1887–1892 według projektu architekta Jana Zawiejskiego, budowniczego Domu Zdrojowego i kliku ciekawych willi w mieście, w 1902 roku konsekrował biskup tarnowski Leon Wałęga. Parafię erygowano w 1925 roku. Początkowo jednonawową świątynię na planie krzyża łacińskiego rozbudowano i gruntownie przebudowano w latach 1932–1935, według projektu architekta Franciszka Mączyńskiego. W latach 1994–1995 i 1998 kościół remontowano.

Pierwotnie neorenesansowy budynek dziś nie ma cech stylowych. To świątynia z cegły, kamienia i żelbetu, otynkowana, składająca się z trzech naw i transeptu czyli nawy poprzecznej, pozostałej ze starego kościoła, oraz węższego prezbiterium z dobudówkami zakrystii i położoną ukośnie, smukłą wieżę na planie kwadratu. Nad skrzyżowaniem naw widać kopułę. Klasycyzującą fasadę frontową wieńczy trójkątny szczyt. Bramę projektu inżyniera Antoniego Nowotarskiego w 1955 roku zrobił W. Karpiel.

Organy z 1893 roku wykonał we Lwowie Jan Śliwiński. Kamienno-metalową chrzcielnicę, projektu Antoniego Nowotarskiego, zrobił w 1960 roku Stanisław Skornicki. W latach 70. XX wieku Stanisław Jakóbczyk zaprojektował i wykonał mozaikowe dekoracje figuralne w bębnie kopuły oraz w ołtarzu głównym oprawę mozaikową dla figury Matki Bożej Wniebowziętej z 1966 roku, dzieła Henryka Burzca, autora marmurowej ambony. W 1971 roku świątynię pomalowano. Ołtarze boczne wykonali Anatol i Bogdan Drwalowie, którzy zaprojektowali też witraże przygotowane w Pracowni Witraży Braci Paczków w Krakowie. Na ścianach umieszczono stacje Drogi Krzyżowej.

W 1895 roku przy kościele postawiono posąg Chrystusa z krzyżem.