Facebook link

Kościół św. Mikołaja Moszczenica Niżna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Mikołaja Moszczenica Niżna

Kościół św. Mikołaja Moszczenica Niżna

Wnętrze drewnianego kościoła.
Moszczenica Niżna 130, 33-340 Stary Sącz
tel. +48 184460223
Pochodzi najprawdopodobniej z 2. poł. XVI w.
Układ wnętrza jest jednonawowy, z prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia. Kościół przykrywa jednolity dach dwuspadowy, pokryty blachą, na którego środku znajduje się wieżyczka. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji zrębowej. Wewnątrz zobaczyć można pozorne sklepienie kolebkowe oraz znajdujące się w wyposażeniu kościoła: gotycki obraz św. Zofii z córkami z 1480 r., późnogotycki krucyfiks z XVI w. i późnorenesansowy ołtarz główny z XVII stulecia z barokowym obrazem św. Mikołaja. z kolei sama parafia  należała do grupy najdawniejszych struktur kościelnych, wzmiankowanych w wykazie z 1325. Kościół pochodzi najprawdopodobniej z końca XVI w., z czasów po wcieleniu parafii moszczanickiej (wówczas) do starosądeckiej (w 1573). Wizytacje np. 1565 czy 1959 r. wymieniają parafię de iuris, ale nie wspominają o świątyni. Może wizytacja odbyła się w czasach budowy, bo Jan Długosz wspomniał moszczenicką świątynię, choć nie podał jej wezwania. Pod względem praw własnościowych i patronackich przeszła w ręce konwentu klarysek. W 1782 dobra klasztorne znalazły się w zarządzie austriackiego Funduszu Religijnego. Od 1980 r. miejscowość ponownie jest siedzibą parafii.