Facebook link

Kościół św. Jakuba Rozdziele - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Jakuba Rozdziele

Kościół św. Jakuba Rozdziele

Wnętrze drewnianego kościoła.
Centrum, 32-731 Żegocina Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 146132077
Kościół został wzniesiony w Królówce k/ Nowego Wiśnicza w końcu XV w. W 1876 r. dostawiono kaplicę, a w końcu XIX w. przedłużono nawę. W latach 1947–48 świątynię przeniesiono na teren cmentarza w Królówce, a stamtąd w 1986 r. do Rozdziela. Jest to późnogotycka świątynia zrębowa, posadowiona na wysokim podmurowaniu, pokryta gontowym dachem wielopołaciowym. Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Wyposażenie, w większości współczesne, stanowią m.in. ołtarz z rzeźbą św. Jakuba oraz obraz Matki Boskiej Różańcowej, przeniesiony z XIX-wiecznego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.

Drewniany kościół w Rozdzielu ma interesującą historię. Zbudowany został na przełomie XV-XVI wieku w Królówce koło Nowego Wiśnicza (przeczytaj wpis o nietypowym Muzeum Mleczarstwa w Królówce). Możliwe, że ufundował go król Zygmunt August. W tym właśnie kościółku w 1791 roku ochrzczony został poeta Kazimierz Brodziński (zobacz też Kamienie Brodzińskiego). Po latach Królówka doczekała się nowego kościoła, który został wybudowany w 1939 r. Drewniany kościół rozebrano zaraz po wojnie w 1947 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał jednak ponowne złożenie świątyni. Nowe miejsce dla kościoła znalazło się przy cmentarzu parafialnym, gdzie służył jako cmentarna kaplica. Niestety, kościół przeniesiono bez fundamentów, przez co drewno nasiąkało wodą i gniło. Kościółek w Rozdzielu jest późnogotycką świątynią konstrukcji zrębowej, pokryty wielopołaciowym dachem gontowym, postawiony na wysokiej podmurówce. Wnętrze kryje płaskie stropy i w większości współczesne wyposażenie. Nowy jest min. ołtarz z rzeźbą św. Jakuba oraz obrazem Matki Boskiej Różańcowej przeniesionym z XIX w. kościoła Najświęszego Serca Pana Jezusa z Nowym Sączu. Z innego kościoła, Księży Jezuitów z Nowego Sącza, przeniesiono tutaj też tzw. kaplicę królewską oraz stary konfesjonał z parafii w Trzcianie. Podobno w Trzcianie dwukrotnie spowiadał w nim późniejszy papież – ks. Karol Wojtyła. Niestety kościół był zamknięty i nie widziałem jego wnętrza. Gdyby ktoś był zainteresowany to msze św. odprawiane są w niedziele o 9:30 i 14:30. Kiedy na żywo zobaczyłem kościół św. Jakuba w Rozdzielu, uderzyło mnie to, że otoczony jest polami. Zazwyczaj koło kościołów są inne budynki, choćby plebania, stąd takie „inne wrażenie”. Tutaj plebanii nie ma, księża na mszę dojeżdżają z Żegociny. Po zachodniej stronie z kościołem sąsiaduje mały, bo niedawno wybudowany cmentarz.