Facebook link

Kościół św. Bartłomieja Poręba Wielka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Bartłomieja Poręba Wielka

Kościół św. Bartłomieja Poręba Wielka

Drewniany kościół z wysoką wieżą otoczony drewnianym ogrodzeniem oraz kilkoma drzewami o żółtych i pomarańczowych liściach.
Poręba Wielka, pl. ks. Hanusiaka 2, 32-600 Oświęcim Region turystyczny: Oświęcim i okolice
tel. +48 338428446
Kościół zbudowano w XVI w. i jest to jeden z najstarszych kościołów na Pogórzu Śląskim. Świątynia ma charakter późnogotyckiego kościoła odmiany śląskiej.
Kościół pw. św. Bartłomieja powstał na pocz. XVI w. Wybudowany został w późnogotyckim stylu w odmianie śląskiej. Częściowo uległ zmianie w XVIII w. Obiekt z trzech stron otoczony jest sobotami (niskimi podcieniami wspartymi na słupach i przykrytymi jednospadowym dachem). We wnętrzu kościoła znajdują się m.in. ołtarze (główne i boczne), ambona, organy wykonane w stylu rokoko oraz płyta nagrobna sekretarza królewskiego Zygmunta Porębskiego (z 1641 r.). Wieża konstrukcji słupowej pochodzi sprzed 1644 r. Składa się z nawy i węższego zamkniętego trójbocznie prezbiterium z dobudowaną zakrystią, pokrytych blachą. Wewnątrz kościoła można podziwiać późnogotyckie portale z nadprożami wyciętymi w tzw. ośle grzbiety, a na ścianach i stropach widnieje polichromia młodopolska. Rokokowe ołtarze, ambonę oraz prospekt organowy datuje się na koniec XVIII w., natomiast chrzcielnica jest klasycystyczna.