Facebook link

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła Łapsze Wyżne - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła Łapsze Wyżne

Kościół św. Apostołów Piotra i Pawła Łapsze Wyżne

Kościół o białych ścianach i szarym dachu, z wieżą, otoczony ogrodzeniem. Obok ulica, przy niej domy, w tle wzgórza.
ul. Kościelna 2, 34-442 Łapsze Niżne Region turystyczny: Pieniny i Spisz
tel. +48 182659777
Kościół świętych Piotra i Pawła powstał w końcu XVIII wieku, ale sylwetką nawiązuje do gotyckich kościołów Spisza. Do świątyni w Kacwinie upodabnia się przez podobne zwieńczenie smukłej i wysokiej wieży. Bogate pod względem artystycznym wyposażenie wnętrza sprawia, że kościół jest nazywany perłą stylu rokoko na polskim Spiszu. W ołtarzu głównym z roku 1776 znajduje się obraz przedstawiający świętych Piotra i Pawła oraz rzeźby świętych Szymona i Jana Chrzciciela, a także rzeźba przedstawiająca Koronację Marii Panny. Oprócz ołtarzy bocznych na ścianie północnej kościoła znajduje się jedyny na Spiszu ołtarz iluzjonistyczny, namalowany bezpośrednio na ścianie, a przedstawiający św. Józefa, Dzieciątko Jezus i św. Jana Nepomucena.

Kościół położony jest w zachodniej części wsi, na wysokiej terasie, opadającej na południu ku potokowi Łapszańskiemu. Kościół orientowany, mury zewnętrzne ujmują masywne szkarpy. Jednonawowy, trójprzęsłowy, z jednoprzęsłowym, węższym prezbiterium zamkniętym apsydą. Korpus na rzucie prostokąta. Po północnej stronie prezbiterium znajduje się prostokątna zakrystia, po południowej stronie kwadratowa kruchta. Od frontu znajduje się wieża na rzucie kwadratu, z przedsionkiem w przyziemiu. Wieżę nakrywa wysoki hełm. Dachy korpusu są siodłowe, o oddzielnych kalenicach. Świątynia jest murowana z kamienia, tynkowana. Dachy są pokryte blachą. Więźba dachowa jest drewniana, krokwiowo-stolcowa. Wyposażenie wnętrza jednolite, rokokowe z lat 1760-1776. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patronów kościoła św. św. Piotra i Pawła. Widoczna jest ambona o bogatej dekoracji snycerskiej. Chrzcielnica jest kamienna, z drewnianą pokrywą, barokowo-ludowa. Kościół otacza murowane z kamienia ogrodzenie, tynkowane. Od wschodu i zachodu znajdują się dwie bramki flankowane walcowatymi słupkami. Brama w północnej części ogrodzenia posiada duży, arkadowy otwór przejścia o łuku odcinkowym górą. Wieńczy go tympanon z krzyżem i sterczynami po bokach. W obręb ogrodzenia wchodzi mały budynek dawnej kostnicy. Na terenie przykościelnego cmentarza znajduje się kilka grobów plebanów i kolatorów kościoła.