Facebook link

Kościół świętego Klemensa Papieża i Męczennika Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Klemensa Papieża i Męczennika Wieliczka

Kościół świętego Klemensa Papieża i Męczennika Wieliczka

Frontowa elewacja kościoła z centralną wieżą.
ul. Zamkowa 7, 32-020 Wieliczka Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 122783766
tel. +48 722011333
Wieliczka to miasto od wieków związane z wydobyciem białego złota czyli soli. Dzięki wydobyciu wieliczanie bogacili się, a miasto rozwijało. Dlatego szczególne miejsce zajmuje tu kościół patrona górników świętego Klemensa, powstały ponad 200 lat temu w miejscu, gdzie stała świątynia romańska, a później gotycka.

Pierwsza wzmianka o drewnianym kościele pochodzi z 1229 roku. Murowana świątynia romańska stała już przed 1290 rokiem, w latach 1333–1370 z fundacji mieszczan na jej miejscu zbudowano kamienno-ceglany gotycki kościół, po poważnym uszkodzeniu przez trzęsienie ziemi w 1782 roku, rozebrany do fundamentów w 1786 roku. Pozostawiono część murów prezbiterium, kaplicę Morsztynów z XVII wieku ze stiukami Baltazara Fontany z 1693 roku i wolnostojącą dzwonnicę z 1699 roku, fundacji Jana III Sobieskiego po zwycięstwie wiedeńskim, projektu Marcina Pellegriniego.

Nowy kościół na starych fundamentach stanął w latach 1804–1806 w stylu baroku józefińskiego. W 1808 roku prace wykończeniowe wstrzymały działania wojsk Napoleona, w 1813 roku urządzano wnętrza. Kościół ukończono w 1816 roku.

Od 1830 roku do końca XIX wieku prowadzono różne prace remontowe. Naprawiono gontowy dach, bielono ściany, odnowiono wieżę, plebanię, organy i skarbiec, zbudowano stacje Jerozolimskie i ołtarze boczne. Następnie przebudowano dach z czteropasmowego na dwupasmowy, podwyższono wieżę i przykryto ją hełmem, zbudowano kruchtę, przebudowano prezbiterium, położono posadzkę, okna z kolistych zmieniono na prostokątne zwieńczone łukiem i założono witraże, odnowione ołtarze. W 1883 roku Józef Pochwalski ukończył malowidła ścienne. W 1888 roku przebudowano fasadę według projektu Sławomira Odrzywolskiego.

Dziś świątynia jest w kształcie z XIX wieku. Wewnątrz zachwycają ołtarze. Najstarszą częścią jest gotycka kaplica Morsztynów z XVII wieku. W krypcie znajduje się wystawa złotnictwa z monstrancją z 1490 roku i późnogotyckimi rzeźbami z XV wieku.

Dzwonnicę fundacji Jana III Sobieskiego z 1698 roku, zniszczoną w czasie pożaru, odbudowano w 1754 roku według projektu Marcina Pellegriniego. Odbudowano ją też po kolejnym pożarze w 1877 roku.

Figura świętego Jana Nepomucena z przykościelnej kapliczki w latach 1859–1881 zdobiła ołtarz główny. W 1924 roku przy murze świątyni na cokole kolumnowym postawiono figurę świętego Floriana.

W latach 2001–2012 kościół gruntownie wyremontowano, dachy pokryto blachą miedzianą, odnowiono elewacje i polichromie, restauracji poddano posadzki, ołtarze, obrazy i organy, remontowano zakrystię, bibliotekę, klatkę schodową na chór, kaplicę Morsztynów, wikarówkę i dzwonnicę.