Facebook link

Kościół św. Benedykta Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Benedykta Kraków

Kościół św. Benedykta Kraków

Mały kościół o białych ścianach stojący na wzgórzu.
Wzgórze Lasoty, Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
Kościół ten jest najmniejszą i zarazem jedną z najstarszych świątyń Krakowa. Badania archeologiczne dowodzą, że istniała tu rotunda, datowana na X wiek.

Niepozorny kościółek znajduje się na zboczu wzgórza Lasoty w sąsiedztwie Kopca Krakusa, który prawdopodobnie był miejscem pogańskiego kultu. Można więc przypuszczać, że kościół miał pełnić funkcję ewangelizacyjną na tym terenie. Świątynia została wybudowana w XII wieku. A pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi z 1254 roku. Został zbudowany z kamienia według romańskiego stylu. Następnie kościół został odnowiony w XVI wieku przez księdza Mikołaja Drozdowskiego. W XVII wieku pieczę nad świątynią sprawował zakon z klasztoru świętego Ducha. Podczas prowadzonych współcześnie prac archeologicznych odkryto kilkadziesiąt pochówków na zewnątrz i wewnątrz kościółka, pochodzących z różnych okresów. Najstarsze groby nie posiadają trumien, więc zmarłych prawdopodobnie chowano w całunach. Obecnie dla wiernych i zwiedzających kościół świętego Benedykta jest zamknięty. Jedyną okazją by wejść do środka jest dzień świętego Benedykta – 21 marca oraz pierwszy wtorek po Wielkanocy, czyli tradycyjne święto Rękawki.