Facebook link

Kościół Trójcy Przenajświętszej i klasztor bonifratrów Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Trójcy Przenajświętszej i klasztor bonifratrów Kraków

Kościół Trójcy Przenajświętszej i klasztor bonifratrów Kraków

Bogato zdobiona nawa główna.
ul. Krakowska 48, 31-066 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124306122
Kościół należy do najpiękniejszych barokowych budowli w mieście. Ma jedną z najpiękniejszych w kraju późnobarokowych, wysokich fasad projektu Franciszka Placidiego, wzorowanych na pracach Francesca Borrominiego.

W 1688 roku biskup krakowski Jan Małachowski zezwolił trynitarzom ze Lwowa na osiedlenie się w Krakowie, na ziemi otrzymanej na Kazimierzu od starosty oświęcimskiego Józefa Adama Lubowieckiego. Budowę kościoła z zabudowaniami klasztornymi, rozpoczętą w 1741 roku według projektu Franciszka Placidiego. Z powodu braku funduszy prace przerwano po dwóch latach. Zostały wznowione w 1751 roku, a kościół konsekrowano w 1758 roku. Po kasacie zakonu przez władze austriackie w 1796 roku, w kościele urządzono wojskowy magazyn. W 1812 roku, na mocy dekretu księcia warszawskiego Fryderyka Augusta, kościół przejęli bonifratrzy, zakon szpitalny założony w XVI wieku w Hiszpanii przez świętego Jana Bożego. Bonifratrzy do dziś opiekują się chorymi, prowadzą szpitale i przychodnie, domy opieki, apteki i zajmują się ziołolecznictwem. Kościół jest jednonawowy z rzędem bocznych kaplic otwartych do nawy smukłymi przejściami. Wnętrze nawy i kaplic zdobią jednolite stylowo późnobarokowe sztukaterie i iluzjonistyczne polichromie z lat 1757–1758. Nawiązują do historii trynitarzy – wykup jeńców chrześcijańskich z rąk tureckich, dzieła Józefa Piltza z Moraw i braci zakonnych. Dawniej wszystkie ołtarze były polichromowane. Dzisiejszy  pseudobarokowy i malowany ołtarz główny pochodzi z lat 40. XX wieku. Obok kościoła znajduje się pieszo-rowerowa kładka na Wiśle – „Bernatka”. Nazwę zawdzięcza zakonnikowi Laetusowi Bernatkowi, zasłużonemu dla budowy szpitala bonifratrów w Krakowie.