Facebook link

Jaskinia Łokietka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Jaskinia Łokietka

Jaskinia Łokietka

Dzieci z przewodnikiem wewnątrz Jaskini Łokietka na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Ojców Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Jaskinia Łokietka, lub inaczej Grota Łokietka to największa jaskinia Ojcowskiego Parku Narodowego znajdująca się ponad dnem Doliny Sąspowskiej. Całkowita długość jej korytarzy wynosi 320 m.
Składa się z kilku korytarzy i dwóch dużych sal: Rycerskiej i Sypialni oraz dwóch mniejszych. W wyniku nieostrożnej eksploracji, jej wnętrze zostało mocno zakopcone, a szata naciekowa – zniszczona. Według legendy była schronieniem dla króla Władysława Łokietka, uciekającego przed wojskami czeskimi. Podczas I wojny światowej służyła za schronienie miejscowej ludności. Znaleziono w niej ślady pobytu człowieka z zamierzchłych epok oraz kości niedźwiedzia jaskiniowego. Rocznie jaskinię odwiedza ok. 120 tys. osób, z czego ok. 80% stanowi młodzież szkół podstawowych.