Facebook link

Dolina Szklarki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Szklarki

Dolina Szklarki

Skalista dolina jurajska
Szklary Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Najdłuższa dolina Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Liczy około 9 km długości i jest niemal całkowicie zajęta przez wiejską zabudowę.
Wolna od niej jest dolna część doliny, gdzie ulega ona wyraźnemu przewężeniu; staje się zalesiona, głęboka, kręta, a w zboczach odsłaniają się różnowiekowe wapienne skały, co wynika z m.in. pocięcia tego obszaru uskokami o przebiegu równoleżnikowym. Fragment doliny pomiędzy Jerzmanowicami a Szklarami chroni rezerwat, a prowadzący tędy czerwony szlak okrężny pozwala zobaczyć to co najbardziej interesujące. W dolinie warto odwiedzić główne źródło zasilające potok Szklarka - Pióro, znajdujące się przy samej drodze w Jerzmanowicach. Przy prawym zboczu doliny wśród pól uprawnych znajdują się Słoneczne Skały uznane za pomnik przyrody. Dobrze znane wspinaczom są również Łyse Skały.