Facebook link

Dolina Kluczwody - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Kluczwody

Dolina Kluczwody

Skały Dolina Kluczwody
Bolechowice Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Podkrakowska dolinka, zwana też Doliną Wierzchówki, ciągnie się między Bębłem a Bolechowicami na długości około 6 km.
Jej dnem płynie potok o nazwie Kluczwoda (bo kluczy zakrętami po dolinie), uchodzący do Rudawy. Najcenniejszy przyrodniczo fragment – leśny wąwóz o stromych stokach w dolnym odcinku doliny, między Gackami a Wierzchowiem – objęto w 1989 r. ochroną rezerwatową. Ochronie podlega charakterystyczny krajobraz z zespołem grądu oraz naskalnymi zbiorowiskami kserotermicznymi. Atrakcją doliny jest stroma Zamkowa Skała, na którą można wejść, z ruiną strażnicy rycerskiej, prawdopodobnie z XIV w. Największym skarbem jest jednak leżąca koło wsi Wierzchowie Jaskinia Wierzchowska Górna uznana za pomnik przyrody. Ponieważ część gruntów doliny należy do prywatnych właścicieli, nie można przejść całego jej biegu - czarny szlak biegnący doliną w pewnym momencie urywa się. Na rodzinny spacer polecamy odcinek nico ponad jednokilometrowy, który pokonujemy zostawiając samochód na parkingu w Białym Kościele. Po drodze miniemy zrekonstruowane słupki granic państw pochodzące z czasów zaborów, gdyż wzdłuż Kluczwody przebiegała wtedy granica pomiędzy Cesarstwem Austro-Węgierskim oraz Cesarstwem Rosyjskim. Dalej możemy podziwiać Zamkową Skałę.