Facebook link

Dolina Eliaszówki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Eliaszówki

Dolina Eliaszówki

Rzeka, wodospad i skałki w Dolinie Eliaszówki.
Czerna Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 126198120
fax. +48 126198122
tel. +48 126198121
tel. +48 126198120
Rezerwat utworzono w 1989 r. Jest porośnięty piękną buczyną i to głównie ją oraz ciekawe skałki wapienne objęto tu ochroną. Dolina ciągnie się między Paczółtowicami a Czerną, a jej najbardziej interesująca część ma charakter malowniczego jaru.

Dnem płynie potok Eliaszówka, tworzący liczne bystrza i małe wodospady. Biegnący doliną szlak pozwala podziwiać nie tylko przyrodę. Szczególnym zabytkiem jest tu wczesnobarokowy zespół klasztorny Karmelitów Bosych w Czernej. Kościół i klasztor należą do najpiękniej położonych w Polsce, a tereny zakonu obejmowały niegdyś duży fragment doliny. Przypominają o tym ruiny potężnego XVII-wiecznego mostu, który wznosił się ponad Eliaszówką. Nawet dziś budowla, zwana Diabelskim Mostem, robi wrażenie. W pobliżu tryska kilka źródełek. Najbardziej znane – źródło św. Eliasza– nazywane jest Źródłem Miłości. Podobno bijąca z niego woda ma cudowne właściwości. Całkowicie zalesiona dolina przybierająca charakter wąwozu w dolnej części, gdzie utworzono rezerwat przyrody. Rozcina kilka różnowiekowych poziomów wapieni, wśród których występują dolomity kruszconośne będące niegdyś przedmiotem eksploatacji.