Facebook link

Cerkiew Opieki Matki Bożej Zdynia - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew Opieki Matki Bożej Zdynia

Cerkiew Opieki Matki Bożej Zdynia

Drewniana cerkiew zza murowanego ogrodzenia z dzwonnicą.
Zdynia, 38-315 Zdynia Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183510023
tel. +48 697523701
Grekokatolicką cerkiew Opieki Bogurodzicy czyli Pokrowską, wzniesiono w stylu łemkowskim pod koniec XVIII wieku. Po wysiedleniu Łemków w czasie akcji Wisła, od 1947 roku była wspólnie użytkowana przez parafię prawosławną i rzymskokatolicką. Od 2009 roku jest prawosławną cerkwią parafialną należącą do dekanatu Gorlice diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew we wsi stanęła w pierwszej połowie XVI wieku, dzisiejsza pochodzi w 1786 lub 1795 roku. Do dziś odprawiane są w niej msze rzymskokatolickie i prawosławne, ale jej gospodarzem jest Kościół Prawosławny, który już po 1967 roku przeprowadzał remonty cerkwi i dzwonnicy.

To świątynia drewniana konstrukcji zrębowej, oszalowana gontem, jednonawowa, trójdzielna z kwadratowym prezbiterium zamkniętym trójbocznie oraz szerszą i wyższą nawą na planie kwadratu i prostokątnym babińcem. Nad przedsionkiem wznosi się prostokątna wieża konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach z pozorną izbicą, zwieńczona hełmem z pozorną latarnią i łacińskim krzyżem. Dachy nad nawa i prezbiterium wieńczą wieżyczki z hełmami i pozornymi latarniami.

Wnętrze zdobi polichromia architektoniczno-ornamentalna z 1924 roku, późnobarokowy ikonostas z XVIII wieku, w prezbiterium rokokowy ołtarz główny w formie baldachimu z ikoną Ukrzyżowania z końca XVIII wieku oraz późnobarokowy żertwiennik, czyli stół ofiarny z XVIII wieku z ikoną świętych Patriarchów.

Teren przycerkiewny otacza kamienny murek z bramą-dzwonnicą. Na cmentarzu zachowały się zabytkowe, kamienne nagrobki i grób prawosławnego duchownego, świętego Maksyma Sandowycza, straconego przez Austriaków na początku I wojny światowej.