Facebook link

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny Łosie - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny Łosie

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny Łosie

Drewniana cerkiew z trzema wieżyczkami p gontowych ścianach. Przed nią drewniany krzyż
Łosie 219, 38-312 Ropa Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534304
tel. +48 603721193
Ta cerkiew łemkowska wzniesiona została w 1810 roku, po II wojnie światowej była kościołem katolickim, od lat 90. XX wieku jest cerkwią parafialną.

Na początku XIX wieku, z fundacji właściciela wsi hrabiego Stanisława Siemieńskiego z Biecza, zbudowano cerkiew Narodzenia Bogarodzicy. Po wysiedleniu Łemków w 1947 roku użytkowana była jako kościół rzymskokatolicki. Gdy w 1956 roku powrócili Łemkowie stopniowo zaczęto odprawiać w niej msze greckokatolickie, od 1968 roku znów jest cerkwią grekokatolicką. Świątynia stoi w pobliżu cmentarza parafialnego i jeszcze w początkowych latach XXI wieku, do czasu wybudowania przy cmentarzu kościoła rzymskokatolickiego, odbywały się w niej również msze katolickie. Świątynia służyła wiernym dwóch obrządków, w niedziele o godzinie 7 były msze rzymskokatolickie, a o godzinie 9 nabożeństwa greckokatolickie. To trójdzielna budowla składająca się z prezbiterium, nawy i babińca z nadbudowaną wieżą. W 1876 roku poważnie rozbudowywana, w 1928 roku przebudowana i znacznie powiększana. Poszerzono jej nawę, a do zakrystii dostawiono dwie przybudówki co sprawiło, że jest teraz zbudowana na planie krzyża greckiego. Poza tym ściany otynkowano, co powtórzono w latach 50. XX wieku, a w latach 80. XX wieku tynki zbito, a ściany cerkwi obito gontem co powróciło jej pierwotny wygląd. Dach jest nieregularny,  kryty blachą, zwieńczony blaszanymi baniami. Wnętrze kryją stropy płaskie, ściany pokrywa polichromia ornamentalno-figuralna z 1935 roku, dzieło Mikołaja Galanki. Cenny jest kompletny, neobarokowy ikonostas z przełomu XVIII i XIX wieku, ikony namiestne Bogarodzicy i świętego Mikołaja z XVII wieku, dwa barokowe ołtarze boczne i obrazy na ścianach. Na poddaszu cerkwi żyje kolonia rzadkich nietoperzy, podkowców małych. Do cerkwi prowadzi wejściowa brama-dzwonnica z 1876 roku zwieńczona trzema kopułami.


Brak obiektów w wybranej kategorii.