Facebook link

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi Czyrna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi Czyrna

Cerkiew greckokatolicka św. Paraskewi Czyrna

Zboże rosnące na polu, zza niego wyłaniają się dachy domów oraz cerkwi. W tle pola i drzewa.
Czyrna 37, 33-380 Krynica-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184741610
Cerkiew to obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Niepokalanego Serca NPM.
Powstała w latach 1893-94. Zbudowana w konstrukcji zrębowej, na planie krzyża, orientowana, trójdzielna. Ramiona boczne zamknięte prostokątnie, zwieńczone półkolistymi szczytami. Wieża izbicowa, oszalowana, zwieńczona gzymsem zegarowym i hełmem. Dach kalenicowy, kryty blachą z wieżyczkami nad nawą i prezbiterium, zwieńczonymi cebulastymi hełmami z latarniami. Wewnątrz ikonostas z początku XX w., ołtarzyk z XVII w. z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, obok na ścianie rokokowa ikona św. Paraskewi z 2. poł. XVIII w.