Facebook link

Cerkiew greckokatolicka świętego Michała Archanioła Przysłup - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew greckokatolicka świętego Michała Archanioła Przysłup

Cerkiew greckokatolicka świętego Michała Archanioła Przysłup

Drewniana cerkiew z zewnątrz, krajobraz jesienny.
Przysłup, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534304
tel. +48 603721193
Cerkiew w stylu zachodniołemkowskim powstała w połowie XVIII wieku. Po wysiedleniu Łemków w czasie akcji Wisła w 1947 roku, zaadaptowano ją na kościół rzymskokatolicki. Od 1956 roku udostępniano ją katolikom obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, w 1967 roku założono parafię greckokatolicką, która przejęła cerkiew w 1984 roku.

W 1756 roku miejscowi cieśle Pysor i Daniel Jajorscy, z funduszy Wiktora z Makowiska, zbudowali cerkiew nad potokiem spływającym ze stoku Magury Małastowskiej. Po jej corocznych wiosennych podtopieniach przez wylewający strumień, budynek przeniesiono na zbocze poza zasięg wody. Położenie cerkwi na stromym stoku spowodowało, że przed zawaleniem mógł ją uratować tylko gruntowny remont i przebudowa, wykonane w 1880 roku, w ramach którego poszerzono przedsionek do szerokości nawy, zmieniono konstrukcję wieży i dachu, w miejsce namiotowych kopuł założono proste stropy. W 1918 roku cerkiew ponownie odnawiano.

To drewniana świątynia konstrukcji zrębowej, trójdzielna z nawą i przedsionkiem równej szerokości i wysokości oraz niższym prezbiterium z zakrystią i babińcem. Kalenicowe dachy kryte blachą wieńczą wieżyczki z blaszanymi, baniastymi hełmami. Nad przedsionkiem i babińcem wznosi się prostokątna wieża konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą zwieńczoną baniastymi hełmem. Okna są prostokątne.

Niewielkie wnętrze zdobi polichromia z 1929 roku z przedstawieniem Trójcy Świętej i świętego Michała Archanioła. Ikonostas z XVIII wieku przywieziono z cerkwi w Kunkowej lub Leszczynach w 1880 roku i przemalowano część ikon. Ołtarz główny pochodzi z XIX wieku, w późnobarokowym ołtarzu bocznym znajduje się ikona świętego Mikołaja.