Facebook link

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Skwirtne - Obiekt - VisitMalopolska

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Skwirtne

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Skwirtne

Wnętrze cerkwi. Prosty ikonostas z kolorze niebieskim. Przed nim prosty ołtarz i ławki. Ściany i sufit pokryte malowidłami. Na jednej ze ścian obraz św. Jana Pawła II.
Skwirtne 18, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183530720
Zbudowano ją w 1837 roku. Jest to jedna z piękniejszych cerkwi zachodniołemkowskich. Trójdzielną świątynię wzniesiono w konstrukcji zrębowej, ściany i dachy pokryto gontem. Wnętrze zdobi polichromia figuralno-ornamentalna z 1900 roku.

Cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem to dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Obecnie cerkiew należy do parafii rzymskokatolickiej w pobliskim Uściu Gorlickim. Sama cerkiew została wybudowana w 1837 roku. W roku 1900 oraz w latach 90. XIX wieku cerkiew była gruntownie remontowana. Po akcji „Wisła” w 1947 roku świątynia zaczęła być użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Jak już wspomnieliśmy świątynia jest cerkwią łemkowską typu zachodniego (gdyż Skwirtne znajdowało się na północno - zachodnim obszarze zamieszkiwania Łemków). Cerkiew uznawana jest za modelowy przykład XIX-wiecznej cerkwi wzniesionej w tym stylu. Cerkiew jest drewniana, jest budowlą o konstrukcji zrębowej, orientowaną, trójdzielną. Wzniesiona została na planie złożonym z trzech prostokątów zbliżonych do kwadratu: prezbiterium, nawy i babińca (wydzielonej części dla kobiet). Każdy z członów budowli jest nakryty odrębnym dachem. Wewnętrzne ściany zdobi polichromia wykonana około 1900 roku. Malowidła na ścianach imitują marmurowe kolumny. Na stropie nawy przedstawiono Trójcę Świętą, zaś na stropie babińca Opiekę Bogurodzicy. Chór zawieszony jest wzdłuż ścian babińca, a także częściowo wzdłuż ścian nawy w zachodniej jej części. Zdobi go rzeźbiona arkadowo balustrada. Wyposażenie cerkwi pochodzi z XIX i początku XX wieku. W prezbiterium umieszczono ołtarz główny z połowy XIX wieku. Prezbiterium oddzielone jest od nawy współczesnym ikonostasem. W jego dolnej części znajdują się cztery ikony z początku XX wieku. Ponad nimi, na ścianie, umieszczono współczesne obrazy apostołów oraz duży wizerunek Chrystusa i Boga Ojca. Po bokach, na ścianie nawy wiszą starsze ikony z początku XIX wieku, będące pozostałością dawnego ikonostasu. Przedstawiają one Matkę Bożą z Dzieciątkiem i Chrystusa Pantokratora. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachował się dwustronnie malowany krzyż procesyjny, również z początku XIX wieku. Obecnie znajduje się on w przedsionku. Warto zobaczyć w okolicy! Przez Skwirtne przebiega zielony Szlak imienia Wincentego Pola, prowadzący z Wysowej przez Kozie Żebro (847 m. n.m.p.) na Magurę Małastowską.

 


Brak obiektów w wybranej kategorii.