Facebook link

Biblioteka Książąt Czartoryskich Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Biblioteka Książąt Czartoryskich Kraków

Biblioteka Książąt Czartoryskich Kraków

Biblioteka Książąt Czartoryskich
ul. św. Marka 17, 31-018 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 123705420
Założycielami kolekcji byli księstwo Adam Kazimierz i Izabela z Flemingów Czartoryscy. To dzięki nim można dziś korzystać z cennych starych druków, od czasów średniowiecza do współczesności.
Miejsce przechowywania zbiorów zmieniało się, aż w końcu trafiły one do Krakowa. W 1876 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Książąt Czartoryskich, którego Biblioteka była integralną częścią. Muzeum zajmowało wtedy sale w zespole budynków położonych przy ulicach świętego Jana oraz Pijarskiej. W roku 1960 przy ulicy świętego Marka 17 oddano nowy gmach Biblioteki, do którego przeniesiono zbiory biblioteczne. Od 2016 kolekcja, którą rozporządzała Fundacja Książąt Czartoryskich, została wykupiona przez Państwo Polskie. Biblioteka stała się oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Księgozbiór Biblioteki Książąt Czartoryskich liczy ponad 231 tysięcy woluminów. Księgozbiór zawiera niezwykle cenne stare druki, w tym polonika z XVI wieku. Zbiór Rękopisów Biblioteki Czartoryskich obejmuje ponad 14 tysięcy  rękopisów od średniowiecza do czasów współczesnych. Ważnymi eksponatami są średniowieczne i nowożytne rękopisy iluminowane. Zbiory Biblioteki Czartoryskich udostępniane są wyłącznie do celów naukowych.