Szlak Orlich Gniazd

Zamek w Ojcowie otoczony zielenią.
Orle gniazda, czyli zamki na białych skałach. Dawna granica historycznej Małopolski ze Śląskiem przebiegała inaczej niż obecnie. Historyczny Śląsk stanowił wówczas dla Małopolski poważne zagrożenie. Stąd decyzja króla Kazimierza Wielkiego o wybudowaniu systemu zamków, które strzegłyby Małopolski, a szczególnie traków handlowych na Śląsk przed niebezpiecznym sąsiadem.
Wysokie wzgórza, niedostępne skały idealnie nadawały się na budowę zamków i strażnic. Obecnie z tych kilkunastu  potężnych warowni pozostało w formie trwałych ruin jedynie kilka. Szlak biegnie pomiędzy Częstochową  i Krakowem. Od Krakowa szlak prowadzi przez zamki w Korzkwi i na Złotej Górze w Ojcowie, a dalej przez Pieskową Skałę, kończąc swój małopolski odcinek w Rabsztynie koło Olkusza. Dalej szlak przebiega już na terenie historycznej Małopolski, która obecnie znajduje się w granicach województwa śląskiego. Jego trasa wiedzie przez ruiny zamków w BydlinieSmoleniuPilicy, Ogrodzieńcu, na Górze Birów, Morsku, Bobolicach, Mirowie, Ostrężniku i  Olsztynie, kończąc swój bieg na Jasnej Górze w Częstochowie. Na szczególną uwagę zasługują dwa piękne zamki w Olsztynie oraz Ogrodzieńcu. Popularny wśród turystów szlak czerwony liczy 163,9 km i jest jednym z najciekawszych produktów turystycznych Jury.

                                                                   

Multimedia