Facebook link

Wystawa Etnograficzna Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Wystawa Etnograficzna Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny

Wystawa Etnograficzna Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny

Od 2021-09-01 do 2021-11-01
Drewniany wiatrak, w tle drewniane zabudowania.
38-311 Szymbark
tel. +48 183511018
Organizator: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
38-311 Szymbark
Zapraszamy na wystawę Etnograficzną Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny.Na wystawie zaprezentowano zarówno współczesne jak i archiwalne fotografie przedstawiające rzemieślników, a także obiekty reprezentujące przemysł wiejski na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny. Fotografie eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku w ramach projektu „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”.
Wystawę można zwiedzać od 1.09.2021 - 1.11.2021
W skansenie prezentowane są obiekty charakterystyczne dla budownictwa ludowego z obszaru powiatu gorlickiego.
Skansen w Szymbarku gromadzi i chroni pamiątki z przeszłości, a także prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną obejmującą wystawy, lekcje i warsztaty muzealne, programy edukacyjne, organizację imprez plenerowych, stara się w sposób jak najbardziej autentyczny zaprezentować dziedzictwo kulturowe regionu. Na terenie skansenu organizowane są wydarzenia folklorystyczne prezentujące dawne rzemiosło, rękodzieło, tradycyjne zajęcia gospodarcze, obrzędowość doroczną i rodzinną, muzykę, śpiew, taniec nie tylko Pogórzan, ale również innych grup etnograficznych i etnicznych. Dopełnieniem działalności są wystawy czasowe prezentujące m.in. rękodzieło, rzemiosło lokalnych twórców ludowych, stroje ludowe pogranicza polsko – słowackiego i wiele innych dziedzin kultury ludowej.

Przemysł i rzemiosło ludowe na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny plakat