Facebook link

Stary Cmentarz Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Stary Cmentarz Tarnów

Stary Cmentarz Tarnów

Kamienne rzeźby na cmentarnych nagrobkach
ul. Tuchowska, 33-100 Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice
tel. +48 605375590
Stary Cmentarz zwany Zabłockim, istnieje od ponad 200 lat i jest jednym z najpiękniejszych w kraju. To też najstarsza nekropolia miasta i jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce, użytkowany do dziś, na którym najstarsze nagrobki pochodzą z XVIII wieku.

To kameralny, zadrzewiony cmentarz, pełen barokowych, klasycystycznych i neogotyckich nagrobków oraz kaplic, a także historyzujących pomników z przełomu XIX i XX wieku. To też nekropolia narodowa z najświętszym od 100 lat miejscem wielu pokoleń tarnowian – Campo Santo czyli Kwaterą Powstańczą. Spoczywają w niej polegli powstańcy styczniowi i uczestnicy innych powstań narodowych, ofiary rzezi galicyjskiej, legioniści i żołnierze obu wojen światowych oraz Armii Krajowej. W 1966 roku postawiono pomnik Ofiar Wojny i Faszyzmu.

Cmentarz założono na przedmieściu Zabłocie w 1790 roku, po nakazie zamknięcia cmentarzy na terenie miast, wydanego przez władze austriackie. Był on przeznaczony był dla dużej parafii z ponad 5000 katolików mieszkających w tym czasie w Tarnowie oraz 11 podtarnowskich przedmieść i wsi. Grzebano na nim również innowierców. W 1836 roku obok otwarto cmentarz ewangelicki, na którym zachowały się groby protestantów z niemieckimi napisami. Oba cmentarze połączono 1872 roku.

Dziś jest to cmentarz komunalny, zajmujący wydłużony prostokąt między ulicą Tuchowską a potokiem Wątok, otoczony zwieńczonym faliście murem projektu Franciszka von Grottgera. Brama główna znajduje się przy ulicy Narutowicza. Stopniowo powiększany cmentarz obecny teren zajmuje od 1904 roku. W najstarszym barokowym nagrobku z 1795 roku, pochowana jest księżna Anna Maria z Lubomirskich Radziwiłłowa, żona księcia Karola Radziwiłła.

Dopiero niedawno zaczęto ratować zabytki cmentarza, na którym pochowano około 80 000 osób. Ochroną objęto około 2000 obiektów, z których około 600 wymaga konserwacji.