Facebook link

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki

Wnętrze sanktuarium maryjnego, w centrum ołtarz główny.
ul. Główna 2, 32-543 Płoki Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 326137163
W Sanktuarium czczony jest cudowny obraz Matki Bożej pochodzący z XV wieku, do którego od średniowiecza przybywają pielgrzymki górników.

Parafię z drewnianym kościołem utworzono w 1314 roku. Za Jana Długosza stanął kościół murowany, a obok niego dzwonnica. Świątynia z plebanią spłonęły w 1793 roku, a w latach 1811–1813 zbudowano nowy kościół z trzema ołtarzami. Kościół i plebanię rozbudowywano i remontowano w XIX wieku. W 1856 roku zamontowano organy. Obecny kościół wybudowany w latach 1949–1951, nawiązuje wyglądem do poprzednich świątyń. Otacza go mur, którego fragmenty pochodzą od XVI do XIX wieku, z bramą z XIX wieku.

W sanktuarium znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej zwanej Płocką, namalowany w XV wieku przez nieznanego artystę w stylu bizantyjskim, na desce pokrytej płótnem. Obraz w Polsce jest jednym ze starszych wizerunków Madonny. Koronowano go w 1982 roku.

Miejscowość znajduje się na terenach górniczych, w okolicy Olkusza, Chrzanowa, Jaworzna i Trzebini. Do dziś do obrazu najczęściej pielgrzymują górnośląscy górnicy, szczególnie na uroczystą mszę świętą w niedzielę poprzedzającą święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny dnia 8 września, po której odbywa się tygodniowy odpust. Poza tym pielgrzymi odwiedzają grób miejscowego proboszcza księdza Michała Rapacza (1904–1946), zamordowanego przez nieznanych sprawców, być może powiązanych z władzami komunistycznymi.