Facebook link

Rezerwat przyrody Pazurek - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Rezerwat przyrody Pazurek

Rezerwat przyrody Pazurek

widok na rezerwat przyrody Pazurek w centralnej części znajduję się osoba tyłem spoglągajaca na rezerwat
Pazurek Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Rezerwat „Pazurek” to fragment pradawnych lasów, jakie niegdyś otaczały Olkusz od północy. W bukowych i jaworowych lasach znajdują się stanowiska wielu chronionych i zagrożonych gatunków flory.
Rezerwat Pazurek został utworzony w 2008 roku i obejmuje obszar 187,91 ha pomiędzy drogą wojewódzką 783 łączącą Olkusz i Wolbrom, a linią kolejową. Najwyższym wzniesieniem na terenie rezerwatu są Zubowe Skały (440,6 m n.p.m.) tworzące niezwykłe skalne miasto. Jest to najwyższy, największy i najbardziej okazały spośród 11 zespołów skalnych na terenie rezerwatu. Południowe stoki wzniesień porasta ciepłolubna buczyna storczykowa. Możemy tu spotkać rzadkie storczyki m.in. kruszczyk szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy i żłobik koralowy, a także groszek wiosenny, czy miodownik melisowaty wydzielający charakterystyczny zapach cytryny. Na terenie rezerwatu występuje 290 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilkadziesiąt chronionych z rzadkimi storczykami na czele, 86 gatunków mszaków i 22 gatunków grzybów kapeluszowych oraz przeszło 100 gatunków zwierząt. W lasach bukowych rezerwatu występuje 35 gatunków ptaków, a w sosnowych borach 18 gatunków. Przez teren rezerwatu prowadzi, tworząca przeszło 5 km pętlę ścieżka dydaktyczna, oznaczona kolorem czerwonym oraz dwa niebieskie szlaki łącznikowe ze stacji PKP w Jaroszowcu oraz z leśnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 783 w pobliżu miejscowości Pazurek.