Facebook link

Podziemny Olkusz - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Podziemny Olkusz

Podziemny Olkusz

Muzeum Podziemny Olkusz
Rynek 4, 32-300 Olkusz Region turystyczny: Jura Krakowsko-Częstochowska
tel. +48 327065218
tel. +48 327065226
Każdy wie, że prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Aby się o tym przekonać, warto przyjechać do Olkusza – miasta położonego w sercu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, aby zwiedzić nowe, niezwykłe ekspozycje „Podziemny Olkusz”. Zapraszamy na podziemny spacer.
Pierwsza ekspozycja znajduje się w piwnicach XIV wiecznego ratusza, jaki wznosił się niegdyś na olkuskim rynku. Odkryte przez archeologów piwnice zostały przystosowane do zwiedzania. Spacerując kilka metrów pod rynkiem można zapoznać się z wystawą, która przedstawia historię Olkusza nazywanego Srebrnym Miastem - za sprawą sięgających średniowiecza tradycji wydobycia srebra i ołowiu. Dzięki licznym dotykowym prezenterom multimedialnym mamy szansę nie tylko poznać historię miasta i jego mieszkańców, a także zobaczyć stare dokumenty, ryciny i mapy. W podziemiach można także zobaczyć replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego, które należało niegdyś do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy. W dawnym miejskim lochu możemy obejrzeć animowaną scenę przedstawiającą życie codzienne średniowiecznego miasta, a także zobaczyć narzędzia tortur. Druga podziemna ekspozycja została zlokalizowana w piwnicach dawnego Kwartału Królewskiego, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba olkuskich władz górniczych. Dlatego poświęcona została górniczym i hutniczym tradycjom Olkusza, a także mennicy, jaka działała w tym miejscu na przełomie XVI i XVII wieku. Dużą atrakcją jest przestrzenna makieta pokazująca dawne olkuskie kopalnie. Jest też część poświęcona metalurgii, gdzie można zobaczyć repliki pieców używanych do wytopu ołowiu i srebra. Jedna z komór piwnic nazwana „Srebrną komnatą” jest opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. Tam można zobaczyć replikę Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich, którego oryginał znajduje się w olkuskiej bazylice.  W trakcie rewitalizacji starówki pozyskano prawie 100 000 zabytkowych przedmiotów, w tym monety, ceramikę, kawałki ołowiu, skóry, elementy odzieży, miedziane odważniki i ozdoby. Wybrano przeszło dwieście najciekawszych eksponatów, w tym 130 monet, które zostały poddane konserwacji i część z nich można oglądać w podziemnych wystawach. Wśród ciekawostek prezentowanych na ekspozycji jest m.in. forma do odlewania krążków, z których wybijano monety, tzw. liczman wyprodukowany w Norymberdze prawdopodobnie w XV wieku używany w olkuskiej mennicy oraz ołowiana plomba do artykułów tekstylnych z przełomu XVI i XVII wieku, która trafiła do Olkusza aż z … Londynu. 

Powiązane treści