Facebook link

Bazylika Mniejsza św. Andrzeja Apostoła Olkusz - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Bazylika Mniejsza św. Andrzeja Apostoła Olkusz

Bazylika Mniejsza św. Andrzeja Apostoła Olkusz

Zdobione wnętrze kościoła.
ul. Szpitalna 1, 32-300 Olkusz Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 326430891
tel. +48 326431520
Niezwykłym miejscem, pamiątką bogatej przeszłości Olkusza, jest bazylika św. Andrzeja, której strzelista gotycka sylwetka od wieków góruje nad miastem.
Pierwsza wzmianka dotycząca olkuskiego kościoła jest datowana na 1317 rok. Jednak najstarsza część świątyni wybudowana w stylu późnoromańskim została wzniesiona jeszcze w XIII wieku. Stanowi ona obecne prezbiterium. Kościół został rozbudowany w stylu gotyckim za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wtedy powstały trzy równej wysokości nawy wsparte na potężnych ośmiobocznych filarach i zwieńczone krzyżowo – żebrowym sklepieniem. Pod koniec XVI wieku rozpoczęła się przebudowa kościoła. W 1620 roku powstała renesansowa kaplica Loretańska zwana też Amendzińską, wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Wtedy też dobudowano dużą i małą kruchtę, czyli przedsionki kościoła. Pod koniec XVIII wieku obok kościoła wybudowano kaplicę św. Jana Kantego, a w 1913 roku wzniesiono wysoką (63 m), neogotycką dzwonnicę. Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest Poliptyk Olkuski, czyli XV wieczny, gotycki ołtarz. W całej Polsce zachowały się jedynie cztery takie zabytki. W skrzydłach ołtarza znajduje się 16 obrazów przedstawiających sceny z życia Matki Boskiej, św. Anny i Zbawiciela. Autorem obrazów byli Jan Wielki, znany malarz krakowski, współpracownik Wita Stwosza, oraz Stanisław Stary. Jednym z najcenniejszych zabytków olkuskiej świątyni są późnorenesansowe organy, dzieło Hansa Hummla.

Powiązane treści