Facebook link

Muzeum Witrażu Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Witrażu Kraków

Muzeum Witrażu Kraków

Muzeum Witrażu
al. Krasińskigo 23, 31-111 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 512937979
Tu swoje projekty realizowali Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer. Muzeum Witrażu to jedyne takie miejsce na świecie, gdzie przestrzenie ekspozycyjne przeplatają się z mieszcząca się tu od 1902 roku pracownią witraży. Wciąż żywą i tworzącą piękne dzieła sztuki.

Był 1902 rok, kiedy Stanisław Gabriel Żeleński, brat Tadeusza  Boya-Żeleńskiego, postanowił otworzyć w Krakowie Muzeum Witrażu. Fakt założenia tej pierwszej na ziemiach polskich pracowni witraży właściwie stworzył modę na witraże, których powstało w tym okresie tysiące. Pracowali nad nimi ci, którzy nie zapisali się w podręcznikach historii, jak i najwięksi artyści Młodej Polski. W Muzeum Witrażu można obejrzeć dziś projekty największych twórców, jak Wyspiańskiego, Mehoffera, Wojciecha Jastrzębowskiego i Stefana Matejki. Ale Muzeum to także poznawanie procesu powstawania witraży, w ciepłej atmosferze historycznej pracowni, stojąc obok pracujących tu artystów i rzemieślników. Od roku 2004 w pracowni działa muzeum ze statutem uzgodnionym z Ministerstwem Kultury. Na początku było ono dostępne tylko dla grup po uprzedniej rezerwacji, a od sierpnia 2014 jest już czynne dla turystów indywidualnych oraz buduje szeroką ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Na wystawie stałej, noszącej tytuł Galeria Młodopolskich Mistrzów Witrażu oglądać można projekty czterech wcześniej wymienionych artystów Młodej Polski.