Facebook link

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec

Kościół oraz inne kamienne zabudowania stojące na wzgórzu nad rzeką.
Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126885450
Opactwo w Tyńcu opisywał Jan Długosz, pisząc o nim jako „pięknym klejnocie Ojczyzny”. Tyniecki klasztor, został założony prawie 1000 lat temu. Nadal wypełnia cele, dla których 1000 lat temu powstał. Jest wciąż takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą, aby odnaleźć Boga i poczuć dziedzictwo historii, kulturę, piękno krajobrazu.

Mieszcząca się w podziemiach i na parterze budynku dawnej biblioteki ekspozycja zabytków przybliża historię tynieckiego opactwa. W pomieszczeniach podziemia, w ramach wystawy stałej, można zobaczyć romańskie detale architektoniczne. A także kopię kielicha i pateny pochodzących z jednego z pierwszych pochówków opackich, odkryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX wieku. Zachowane kapitele kolumn z przełomu XI i XII wieku, zdobione ornamentem roślinno-geometrycznym należą do najpiękniejszych przykładów polskiej sztuki romańskiej. Najstarszą grupę zabytków stanowią narzędzia krzemienne i fragmenty naczyń glinianych, związane z funkcjonowaniem w tym miejscu niewielkiej osady ludności neolitycznej – jednej z pierwszych grup rolników na terenie Polski oraz inne pozostałości osadnictwa z kilku epok o wyjątkowym znaczeniu dla rekonstrukcji pradziejów i okresu wczesnohistorycznego Polski. Muzeum to wycieczka w przeszłość i podróż pełna niespodzianek. Mnisi benedyktyńscy od średniowiecza słynęli z wytrwałej, cierpliwej pracy, między innymi nad przepisywaniem i iluminowaniem ksiąg (w tynieckiej bibliotece znajduje się wiele cennych kodeksów). Dziś wciąż angażują się w działalność naukową i wydawniczą, ale są również znani ze swoich naturalnych i zdrowych wyrobów (miodów, ziołowych nalewek, ciasteczek, makaronów), które można nabyć w przyklasztornym sklepie.