Facebook link

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec

Muzeum Opactwa Benedyktynów Tyniec

Kościół oraz inne kamienne zabudowania stojące na wzgórzu nad rzeką.
Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126885450
Opactwo w Tyńcu opisywał już Jan Długosz. I widział w nim "piękny klejnot Ojczyzny". Ten najstarszy istniejący klasztor w Polsce wart jest wizyty i poznania jego dziejów. Przybliża je mieszcząca się podziemiach i na parterze budynku dawnej biblioteki ekspozycja zabytków związanych z historią tynieckiego opactwa.
W pomieszczeniach podziemia, w ramach wystawy stałej, można zobaczyć romańskie detale architektoniczne (kapitele, trzonki i bazy kolumn, fragmenty trzynastowiecznych płytek posadzkowych z kościoła), kopię kielicha i pateny pochodzących z jednego z pierwszych pochówków opackich, odkryte podczas wykopalisk na terenie kościoła w latach 60. XX w. Zachowane kapitele kolumn z przełomu XI i XII wieku, zdobione ornamentem roślinno-geometrycznym należą do najpiękniejszych przykładów polskiej sztuki romańskiej. Prezentowana jest również niewielka część pokaźnego zbioru zabytków archeologicznych, które są plonem badań wykopaliskowych, prowadzonych na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX w. przez doktora Gabriela Lenczyka podczas odbudowy klasztoru. Najstarszą grupę zabytków stanowią narzędzia krzemienne i fragmenty naczyń glinianych, związane z funkcjonowaniem w tym miejscu niewielkiej osady ludności neolitycznej – jednej z pierwszych grup rolników na terenie Polski oraz inne pozostałości osadnictwa z kilku epok o wyjątkowym znaczeniu dla rekonstrukcji pradziejów i okresu wczesnohistorycznego Polski. Muzeum to wycieczka w przeszłość i podróż pełna niespodzianek.