Facebook link

Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła Kraków

Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła Kraków

Plac Marii Magdaleny i front kościoła Piotra i Pawła oraz wieże kościoła Andrzeja w Krakowie.
ul. Grodzka 52a, 31-044 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124226573
Pierwszy, wczesnobarokowy kościół w mieście zbudowano w XVI wieku na wzór rzymskich kościołów Il Gesu i Santa Susana, na miejscu gotyckiej świątyni zniszczonej w 1455 roku. W jego krypcie znajduje się Panteon będący kontynuacją idei krypty zasłużonych na Skałce.

Budowę kościoła według projektu Giovanniego de Rossis, w 1596 roku realizował Giuseppe Brizio, następnie zmodyfikował Giovanni Maria Bernardoni, ostateczny kształt w latach 1605–1619 nadał Giovanni Trevano, autor fasady, kopuły i wystroju wnętrz, wzorujący się na wczesnobarokowych, jezuickich kościołach rzymskich.

Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku, Komisja Edukacji Narodowej przekazała kościół Uniwersytetowi Krakowskiemu, a w 1786 roku ojcom cystersom z Mogiły. W latach 1809–1815 funkcjonował jako cerkiew prawosławna, w 1830 roku wrócił do parafii rzymskokatolickiej. W latach 1899–1916 kopułę z latarnią, fasadę, dachy, wnętrza i schody remontował Zygmunt Hendel.

Świątynię wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. Kościół jest szeroki, jednonawowy z bocznymi kaplicami i transeptem z potężną kopułą oraz krótkim prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. W niszach dwukondygnacyjnej, dolomitowej fasady stoją posągi świętych jezuickich, dłuta Dawida Heela, nad portalem godło jezuitów i herb fundatora, króla Zygmunta III Wazy.

Bogata dekoracja wnętrza obrazuje działalność misyjną jezuitów. Stiukowe dekoracje na sklepieniach w prezbiterium i w kopule wykonał sztukator Jan przed 1619 rokiem, stiuki w kaplicach pochodzą z warsztatu Giovanniego Battisty Falconiego z XVII wieku oraz z warsztatu Kazimierza Kaliskiego z XVIII wieku. W późnobarokowym ołtarzu głównym, projektu Kacpra Bażanki z 1735 roku, widać rzeźby Antoniego Frączkiewicza i obraz Józefa Brodowskiego z 1820 roku. Uwagę zwracają: nagrobek biskupa Andrzeja Trzebickiego z XVII wieku, obraz Wszystkich Świętych pędzla Szymona Czechowicza z 1763 roku, wczesnobarokowa ambona, posąg Piotra Skargi z 1869 roku dzieło Oskara Sosnowskiego, chrzcielnica z 1528 roku, obraz świętego Stanisława Kostki z początku XVII wieku, pomnik Bartschów z 1827 roku i epitafium Branickich projektu Kacpra Bażanki z 1727 roku.

Od 2010 roku w kościelnej krypcie powstaje Panteon Narodowy. To nowe miejsce spoczynku wybitnych polskich twórców kultury, nauki i sztuki, niezależne od Kościoła miejsce narodowej pamięci i dumy, pełniące też funkcję muzealno-edukacyjną. Pochowani są tu między innymi: pisarz Sławomir Mrożek i ksiądz Piotr Skarga.

Na ogrodzeniu placu przed kościołem umieszczono rzeźby 12 apostołów projektu Kacpra Bażanki, dzieła Dawida Heela z 1722 roku. Dziś są to kopie zniszczonych oryginałów wykonane z wapienia pińczowskiego.

W kościele zawieszone jest najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta (46,5 m), którego działanie demonstrowane jest w czwartki, co pozwala pośrednio obserwować ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi.