Facebook link

Dom pod Krzyżem Kraków – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dom pod Krzyżem Kraków – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

Dom pod Krzyżem Kraków – Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa

Zabytkowy budynek z charakterystycznym krzyżem na fasadzie od strony ul. Szpitalnej.
Szpitalna 21, Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124225258
W zabytkowym budynku przy ulicy Szpitalnej 21 w Krakowie, którego historia sięga średniowiecza, znajdował się niegdyś szpital św. Rocha, wchodzący w skład kompleksu szpitalnego prowadzonego przez duchaków. Przez wiele lat w budynku prezentowano ekspozycję poświęconą historii teatru krakowskiego. Od marca 2021 roku Dom pod Krzyżem jest siedzibą Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa funkcjonującego jako Oddział Muzeum Krakowa.
Działalność Centrum oparta jest na definicji niematerialnego dziedzictwa kulturowego zapisanej w Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Obecnie w muzeum mamy możliwość z zapoznania się z żywymi tradycjami podtrzymywanymi i kultywowanymi przez Krakowian. Mamy szansę poznać ludzi pełnych pasji, między innymi: szopkarki i szopkarzy krakowskich, organizatorów orszaku Lajkonika czy krakowskie koronczarki. W oddziale organizowane są liczne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży związane z dziedzictwem i krakowskimi tradycjami, a także teatrem. Mają tam miejsce wystawy czasowe oraz różnorodne wydarzenia. Z założenia przestrzeń Domu pod Krzyżem ma być dostępna dla Krakowian w celu twórczego przetwarzania dziedzictwa.