Facebook link

Cmentarz Podgórski Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz Podgórski Kraków

Cmentarz Podgórski Kraków

Cmentarz Podgórski w Krakowie
ul. Wapienna, 30-663 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126199900
Położony w Podgórzu u stóp Kopca Krakusa, został założony w 1900 roku, które było wtedy osobnym miastem.

Cmentarz Podgórski założono dla mieszkańców Podgórza oraz okolicznych wsi. Zlokalizowany został na malowniczym terenie u stóp kopca Krakusa. W latach 1905 - 1907 wzniesiony został dom przedpogrzebowy połączony z kaplicą, pełniący swe funkcje do dziś. Kilkakrotnie dokonywano poszerzeń cmentarza. Aktualnie zajmuje on powierzchnię ponad 8 hektarów.
Na cmentarzu znajdują się trzy pomniki: głaz upamiętniający pochowanych w latach 1914 - 1918 żołnierzy armii austriackiej, pomnik legionistów 1,2 i 3 Brygady oraz pomnik harcerzy III Drużyny Podgórskiej, poległych podczas okupacji. Cmentarz przedstawia przekrój społeczny Podgórza, które do 1915 roku było osobnym miastem przemysłowym. Na Cmentarzu Podgórskim przeważają groby przemysłowców, rzemieślników, robotników, kupców. Bardzo liczną grupę stanowią groby kolejarzy. Spoczywają tutaj również Edward Dembowski, Antoni Mateczny, Wojciech Bednarski.