Facebook link

Cmentarz komunalny Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz komunalny Wieliczka

Cmentarz komunalny Wieliczka

Nagrobki na cmentarzu, w tle kaplica.
Piłsudskiego 38, 32-020 Wieliczka Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 122783004
tel. +48 697123100
Cmentarz założono poza miastem, zgodnie z decyzją austriackich władz zaborczych zabraniających grzebania zmarłych na miejskich cmentarzach przykościelnych. Utworzono go na początku XIX wieku na gruntach szpitala świętego Ducha.

Nowy cmentarz przy drodze do Czarnochowic istniał już w 1818 roku w pobliżu szańca twierdzy austriackiej z lat 70. XVIII wieku. Po likwidacji miejskich cmentarzy przy kościołach: świętego Klemensa, świętego Ducha, świętego Krzyża i świętego Sebastiana oraz przy kościele franciszkanów, w 1883 roku oficjalnie poświecono nowa nekropolię i wytyczono miejsca pochówków. Wcześniej, w 1834 roku Julia z Klemensiewiczów Langerowa, żona Fryderyka Langera adiunkta Zarządu Salinarnego, nad grobem męża i córki wzniosła kaplicę cmentarną świętej Kingi, która z dawnym domem przedpogrzebowym stanęła przy wjeździe do nekropolii. Środkiem cmentarza był okrąg obsadzony drzewami, dziś śladem tego założenia jest skośne ustawienie najstarszego piaskowcowego nagrobka Józefa Lilla von Lillenbacha z 1832 roku.

Kwatery wprowadzono przed 1878 rokiem, wytyczono też aleję główną i poprzeczną. Jest tu wiele cennych nagrobków z XIX wieku, dzieł sztuki sepulkralnej. Kwaterę żołnierzy austriackich, niemieckich i rosyjskich, poległych podczas I wojny światowej, wykorzystano również dla poległych w II wojnie światowej. Centralnym punktem jest pomnik w kształcie ołtarza, dzieło Hansa Mayra. W latach 1925–1926 zbudowano dom przedpogrzebowy według projektu Józefa Zimlera i Józefa Merendy, dziś mieści się w nim kaplica i biuro zarządu cmentarza. W ostatnich latach cmentarz powiększono.

Spoczywają tu między innymi Józef Lill von Lillenbach pochowany w 1872 roku, naczelnik Dyrekcji Górniczej i administrator Urzędu Salinarnego oraz Edward Windakiewicz zmarły w 1876 roku referent krajowy dla spraw salinarnych, poza tym Alfons Długosz twórca i dyrektor Muzeum Żup Krakowskich, Mieczysław Skulimowski profesor Akademii Medycznej w Krakowie, założyciel i dyrektor Sanatorium Alergologicznego w Kopalni Soli, a także artyści, których prace znajdują się w Kopalni Soli w kaplicy świętej Kingi, Józef Markowski twórca rzeźb solnych i Tomasz Markowski autor płaskorzeźb solnych.

Na cmentarzu w 2009 roku, w 91 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, posadzono 11 Dębów Pamięci zwanych Dębami Katyńskimi, którymi upamiętniono jeńców rozstrzelanych w Katyniu w 1940 roku. W 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja posadzono kolejne 13 Dębów.