Facebook link

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój

Cerkiew świętego Michała Archanioła Wysowa-Zdrój

Wnętrze cerkwi. Na pierwszym planie na wysokim stoliku ikona Michała Archanioła. W tle ikonostas.
38-316 Wysowa-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183532383
Cerkiew zachodniołemkowska wzniesiona w drugiej połowie XVIII wieku, dawniej była świątynią greckokatolicką, dziś jest prawosławną cerkwią parafialną w dekanacie Krynica diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew wzniesiono w 1779 roku na miejscu wcześniejszej, spalonej w 1777 roku w czasie walk konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi, przebudowano w 1874 roku, gruntownie wyremontowano w latach 2019–2020.

Pierwotnie była trójdzielna, obecnie jest budowlą dwudzielną konstrukcji zrębowej, o ścianach do 2020 roku oszalowanych poziomymi deskami pomalowanymi na brązowo, po remoncie obitych gontem, i blaszanych łamanych dachach z baniastymi hełmami. W 1910 roku do nawy dobudowano przedsionek. Na izbicy wieży widać tarcze zegarowe. Na ścianie zewnętrznej w 1997 roku, w pięćdziesiątą rocznicę akcji Wisła, umieszczono tablicę pamiątkową.

Wnętrze, częściowo przebudowane na początku XX wieku, pokrywa neogotycka polichromia figuralna, ornamentalna i architektoniczna z lat 1912–1913, ze starszymi elementami. Wyposażenie pochodzi z XVIII i XIX wieku. W późnobarokowym ikonostasie z XVIII wieku zachował się komplet ikon. W barokowym ołtarzu bocznym z XVIII wieku wisi ikona Matki Bożej. Uwagę zwracają chorągwie procesyjne.

Niedawna konserwacja cerkwi przywróciła jej dawny wygląd. Ściany zewnętrzne obito gontem, zrekonstruowano schody i bramę wejściową, odnowiono stolarkę okienną i podłogi, konserwowano polichromie oraz zagospodarowano teren przycerkiewny.