Facebook link

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Berest - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Berest

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Berest

Drewniana cerkiew z wysoką wieżą nad wejściem.
Berest 22, 33-380 Krynica-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711776
fax. +48 184711776
Greckokatolicka cerkiew parafialna powstała w Bereście w 1842 roku, od 1947 roku to rzymskokatolicki kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy, od 1951 roku parafialny.

Berest pod koniec XVI wieku lokowano na prawie wołoskim na terenie tak zwanego Kresu Muszyńskiego, historycznego państwa biskupów krakowskich. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1634 roku. W okresie międzywojennym mieszkała tu ludność polska i żydowska oraz łemkowska, wysiedlona w latach 1945–1947.

To cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego, orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. Trójdzielna świątynia ma trójbocznie zamknięte prezbiterium, szerszą, kwadratową nawę i prostokątny babiniec część objęty wieżą. Na górze wieży, konstrukcji słupowo-ramowej o pochyłych ścianach, znajduje się lekko nadwieszona pseudoizbica, na dole otacza krytymi sobotami, kryta baniastym hełmem. Ściany obite są gontem, a izbicy pionowo odeskowane. Dachy kryte blachą, nad nawą namiotowy łamany uskokowo, nad prezbiterium kalenicowy przechodzący w namiotowy. Nad dachami wznoszą się ośmioboczne hełmy z latarniami i żelaznymi krzyżami.

Bogate wyposażenie pochodzi z XVII–XX wieku. Nad nawą i prezbiterium widać stropy z fasetami, nad babińcem strop płaski. Ściany prezbiterium zdobią polichromie ornamentalno-figuralne z 1922 roku, a nawy i babińca z 1928 roku. Kompletny, klasycystyczny ikonostas zbudowano w XIX wieku z ikon z XVII i XVIII wieku. W ołtarzu głównym z baldachimem i tabernakulum z XIX wieku, widać ikony z XVII wieku. W nawie znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII wieku, a w nich cudowna ikona Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z 1621 roku i św. Michała Archanioła z XVI wieku. Poza tym na ścianach wisi kilka ikon z XVIII–XIX wieku.

Cerkiew otacza kamienny mur z drewnianą bramką z daszkiem namiotowym i ośmiobocznym hełmem. Na zewnątrz muru w2003 roku postawiono drewnianą dzwonnicę projektu Zygmunta Lewczuka.