Facebook link

Cerkiew św. Paraskewi Uście Gorlickie - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew św. Paraskewi Uście Gorlickie

Cerkiew św. Paraskewi Uście Gorlickie

Wnętrze cerkwi.
Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Niski
Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Paraskewi w Uściu Gorlickim pochodzi z 1786 r. W 2. poł. XX w. użytkowana była jako kościół rzymskokatolicki, a od 1951 r., po powrocie części Łemków, odprawiano w niej także nabożeństwa greckokatolickie.
Jest to cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i ścianach pokrytych gontem. Polichromia figuralno-ornamentalna powstała w 1938 r. W wyposażeniu znajduje się późnobarokowy ikonostas z XVIII w., którego ciekawostką są rzadko spotykane rzeźby na antependiach (poniżej ikony Matki Boskiej - przedstawienie Adama i Ewy,  (poniżej ikony Matki Boskiej - przedstawienie Adama i Ewy, poniżej ikony Chrystusa Nauczającego  proroków).