Facebook link

Cerkiew św. Kosmy i Damiana Wojkowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew św. Kosmy i Damiana Wojkowa

Cerkiew św. Kosmy i Damiana Wojkowa

Drewniana cerkiew z wieżą i kamiennym ogrodzeniem stoi na polanie. Przy cerkwi kilka drzew.
Wojkowa, 33-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711644
Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) datowana jest na 1790 lub 1792 rok.
Jest to budowla konstrukcji zrębowej o ścianach oszalowanych poziomo, z narożnikami osłoniętymi pionowymi listwami. Ściany od wewnątrz pokrywa XX-wieczna polichromia figuralno-ornamentalna. Cenne wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII – XIX wieku. Zachowały się między innymi: kompletny, rokokowy ikonostas z końca XVIII wieku, rokokowe tabernakulum z drugiej połowy XVIII wieku oraz drugie, w kształcie małej świątyni, z przełomu XIX i XX wieku. W nawie znajduje się płaszczenica z XIX wieku.
Wieś położona jest wśród masywów Gór Leluchowskich, nieopodal granicy ze Słowacją. Początki osadnictwa w Wojkowej sięgają prawdopodobnie XIII wieku, kiedy na Stupnem (817 m n.p.m) istniał zamek, a na terenach obecnej wsi strażnica graniczna. Lokacja wsi nastąpiła w 1595 roku., na mocy przywileju kardynała Jerzego Radziwiłła. Ludność Wojkowej trudniła się aprowizacją dworu biskupiego, między innymi w wino, a także uprawą roli, hodowlą bydła i produkcją węgla drzewnego. O zamożności wsi świadczy istnienie folusza, młyna, tartaku oraz karczmy.
Od 1781 roku wieś należała do dóbr austriackich, a po 1813 stała się własnością prywatną. Austriacy wznieśli na południowy zachód od Wojkowej okopy, których pozostałości zachowały się do dnia dzisiejszego. Tradycja przypisuje je konfederatom barskim. W czasie okupacji w południowej części wsi zbudowana została strażnica graniczna.
W początkach XX wieku w Wojkowej działała szkoła i czytelnia. Akcja „Wisła” zmusiła zamieszkujących Wojkową Łemków do opuszczenia wsi. O ich obecności świadczą łemkowskie chaty, spichlerze, kapliczki oraz liczne kamienne krzyże. W miejscu objawienia zachowała się 200-letnia kapliczka z figurą Matki Boskiej.