Facebook link

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Męczenników Milik - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Męczenników Milik

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Męczenników Milik

Wnętrze drewnianej cerkwi. Na ścianach polichromie i ikony, w nawie ławki, na wprost ołtarz, za nim piękny ikonostas.
Milik 31, 33-370 Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714850
Drewnianą, łemkowską cerkiew greckokatolicką zbudowano w 1813 roku na miejscu wcześniejszej świątyni z XVI wieku, zniszczonej przez powódź. Po wysiedleniu Łemków od 1947 roku jest to rzymskokatolicki kościół parafialny.

W miejscu zniszczonej świątyni jeszcze w 1813 roku mieszkańcy wznieśli nową cerkiew, w której umieścili część wyposażenia uratowanego z poprzedniej. Budynek remontowano w 1926 roku, później zaadaptowano na kościół katolicki. Jest to cerkiew trójdzielna, konstrukcji zrębowej o ścianach krytych gontem. Nad przedsionkiem wznosi się izbicowa wieża z baniastym hełmem z pozorną latarnią i kutym krzyżem. Nawę przykrywa dach kalenicowy, prezbiterium namiotowy łamany, wieńczą je wieżyczki z baniastymi hełmami i pozornymi latarniami. Ornamentalną polichromię wnętrz wykonano w 1930 roku. Ikonostas rokokowo-klasycystyczny z 1806 roku pochodzi z poprzedniej świątyni, ale są w nim też wcześniejsze elementy. W kaplicach i nawach bocznych umieszczono ikony z XVIII wieku: Madonna z Dzieciątkiem, Chrystus Ukrzyżowany, Pieta oraz Trójca Święta. W nawie bocznej znajduje się najstarsza z ikon, Opłakiwanie Chrystusa z 1700 roku.


Obiekty na trasie