Facebook link

Cerkiew grekokatolicka św. Paraskewii Nowica - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew grekokatolicka św. Paraskewii Nowica

Cerkiew grekokatolicka św. Paraskewii Nowica

Ołtarz w cerkwi. Na nim tabernakulum i Pismo Święte.
Nowica, 38-315 Uście Gorlickie Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183534304
Cerkiew pochodzi prawdopodobnie z lat 1842-43.

Cerkiew powstała w latach 1842-1843. Po 1927 w jej wnętrzu wykonana została polichromia. Po Akcji Wisła była użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Po 1956, gdy część wysiedlonych Łemków wróciła do Nowicy, spontanicznie odprawiano nabożeństwa w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. w latach 80. XX wieku obiekt na stałe wrócił do rąk grekokatolików. Posiada konstrukcję zrębową, trójdzielną, typu zachodnio-łemkowskiego z okresu schyłkowego. Ściany cerkwi pokryte są gontem, dachy oraz wieńczące je wieżyczki z pozornymi latarniami pokrywa blacha. Wieża o pochyłych ścianach, z pozorną izbicą, posiada konstrukcję słupowo-ramową. Wnętrze ozdobione jest polichromią z 1927 r. Między nawą a prezbiterium kompletny ikonostas z końca XVIII w. Pośrodku prezbiterium ołtarz główny z XVIII w., w nawie późnobarokowy ołtarz boczny z 2. poł. XVIII w. z ikonami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Jana Chrzciciela. Warto zobaczyć w okolicy! W Nowicy urodził się Bohdan Ihor Antonycz (1909-1937), poeta łemkowski. Wieś jest ważnym ośrodkiem łyżkarstwa, z którego szczególnie słynęła w okresie międzywojennym.