Facebook link

Cerkiew świętego Michała Archanioła Polany - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew świętego Michała Archanioła Polany

Cerkiew świętego Michała Archanioła Polany

Drewniana cerkiew z wieżą, otoczona kamiennym ogrodzeniem i kilkoma krzewami.
Polany, 33-380 Krynica-Zdrój Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184711776
Dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1820 roku, w miejscu poprzedniej datowanej na połowę XVII wieku. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.

Jest to dawna drewniana cerkiew łemkowska o konstrukcji zrębowej, z zewnętrznymi ścianami obitymi gontem. Cerkiew składa się z kwadratowego prezbiterium i szerszej nawy głównej. Nad dwuspadowym dachem świątyni wznosi się wieża o pochyłych ścianach, zwieńczona baniastym hełmem. Wnętrze zdobi polichromia architektoniczno – figuralna z 1862 roku między innymi malowany baldachim nad ikonostasem oraz sceny biblijne ze Starego Testamentu. Ikonostas, czyli ozdobna ściana pokryta ikonami, pochodzi z XIX wieku i znajduje się między nawą a prezbiterium. Ołtarz główny wykonany w stylu późnobarokowym zdobi obraz Piety z XVIII wieku. Wyposażenie wnętrza uzupełniają barokowa ambona oraz polichromowana ława diakonów z XVIII wieku. Od 1947 roku cerkiew użytkowana jest jako kościół pomocniczy rzymskokatolickiej parafii w Bereście.


Obiekty na trasie