Facebook link

Bazylika świętego Mikołaja z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Bochnia - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Bazylika świętego Mikołaja z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Bochnia

Bazylika świętego Mikołaja z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Bochnia

Kościół z cegły i kamienia o schodkowym szczycie. Przed nim pomnik Jana Pawła II. Z boku widoczny wysoki, czterospadowy dach drewnianej dzwonnicy.
Plac św. Kingi 9, 32-700 Bochnia Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 146123417
fax. +48 146119270
Od czterech wieków do Bochni, sławnej dzięki kopalni soli, pielgrzymi przybywają do obrazu Matki Bożej Bocheńskiej, umieszczonego w kościele liczącym około 600 lat, największym i najstarszym w mieście, któremu w 1997 roku Jan Paweł II nadał tytuł bazyliki mniejszej, a od 2003 roku jest kolegiatą i sanktuarium maryjnym.

Przed nadaniem Bochni praw miejskich w 1253 roku, istniał drewniany kościółek świętego Mikołaja, ufundowany przez Grzmisławę matkę Bolesława Wstydliwego. Na jego miejscu święta Kinga ufundowała kościół murowany. Przebudowano go w 1353 roku za sprawą Kazimierza Wielkiego. Świątynia z przełomu XIV i XV wieku, w 1440 roku spłonęła, odbudowano ją w 1445 roku w stylu późnogotyckim. Po kolejnych pożarach w XV wieku, odbudowano ją na przełomie XV i XVI wieku. Był to kościół halowy, czteroprzęsłowy z długim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią i kaplicą, dzisiejszą świętej Kingi. Po kolejnym pożarze w 1655 roku w czasie potopu szwedzkiego, odbudowano go w stylu barokowym z funduszy króla Jana Kazimierza. W miejsce filarów i arkad międzynawowych wstawiono półkoliste arkady, wspierające sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Ściany i filary opięto pilastrami, na sklepieniach umieszczono dekorację stiukową. W 1777 roku kościół restaurowano i dobudowano kaplicę Matki Boskiej. W XIX wieku dobudowano kruchty, skarbczyk i neogotycką sygnaturkę projektu Marcina Borelowskiego. W latach 1901–1906 kościół regotyzowano pod kierunkiem Jana Sas-Zubrzyckiego. Duży remont ratujący kościół przed zawaleniem spowodowanym szkodami górniczymi, przeprowadzono w latach 60. XX wieku.

Kościół jest mieszanką stylów gotyckiego i barokowego. Nie ma wieży tylko dwuspadowy zdobiony dach i późnogotycką fasadę z przełomu XV i XVI wieku niespotykaną w Małopolsce, podpartą przyporami i zwieńczoną szczytem schodkowym z blendami i fryzem. Wyposażenie jest barokowe i rokokowe z XVII–XIX wieku. Ołtarz główny fundacji konfederatów barskich, ołtarze boczne i rokokową ambonę w latach 1770–1772 wykonał Piotr Kornecki, który namalował też kilka obrazów, w tym świętego Mikołaja i świętej Kingi. Na chórze znajdują się późnobarokowe organy z drugiej połowy XVIII wieku, w 1898 roku przebudowane przez Tomasza Falla w stylu romantycznym.

Kaplicę świętej Kingi regotyzowano w latach 1892–1893 pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego. Wyposażenie, witraże, stalle i ołtarz, zaprojektował Jan Matejko. Ołtarz ma formę pseudotryptyku, na ścianie zachowało się gotyckie malowidło. Obraz świętej Kingi i polichromię ścian w 1890 roku wykonał Antoni Tucha.

W kaplicy Matki Boskiej z 1777 roku, powstałej z pieniędzy z bocheńskiej kopalni soli, znajduje się marmurowy ołtarz z cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej – Pani Bocheńskiej, kopią Matki Bożej Jasnogórskiej. To dzieło nieznanego autora malowane na płótnie naciągniętym na deskę na przełomie XV i XVI wieku, przeniesione ze zlikwidowanego klasztoru Dominikanów. Obraz koronowano w 1934 roku.

Obok kościoła stoi drewniana, wolnostojąca dzwonnica na kamiennej podstawie, konstrukcji słupowej, z ostrosłupowym gontowym hełmem, po pożarze zrekonstruowana w latach 1990–1993 w miejscu oryginalnej z XVII wieku. Na sąsiadującym z kościołem placu znajdują się: ołtarz polowy, pomnik Jana Pawła II i cztery dzwony z lat 90. XX wieku, upamiętniające dzwony stopione w pożarze dzwonnicy.