Facebook link

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy Andrzejówka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy Andrzejówka

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy Andrzejówka

Drewniana cerkiew z zewnątrz.
Andrzejówka, 33-370 Andrzejówka Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 184714850
Greckokatolicką cerkiew wzniesiono prawdopodobnie około połowy XIX wieku. Po 1947 roku i wysiedleniu Łemków, pełni rolę rzymskokatolickiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w parafii w Miliku.

Obecną cerkiew zbudowano prawdopodobnie w latach 1860–1864, być może była to tylko przebudowa świątyni z XVII lub XVIII wieku. Później remontowano ją w 1874 roku i wielokrotnie w XX wieku.

To budowla drewniana konstrukcji zrębowej o ścianach obitych gontem, trójdzielna, składająca się z prezbiterium z zakrystią, szerszej, kwadratowej nawy i słupowej wieży o pochyłych ścianach, z babińcem, przedsionkiem i zachatą. Na wieży wsi dzwon z 1691 roku. Cerkiew kryją blaszane dachy namiotowe, łamane, z cebulastymi kopułami i pozornymi latarniami.

Wnętrze świątyni zdobi ornamentalna polichromia z przełomu XIX i XX wieku oraz rokokowy ikonostas z początku XIX wieku, z częścią ikon przemalowanych w 1874 roku przez Victorina Zompfa z Bardiowa. Szczególnie ciekawe są ikony Matki Bożej i świętego Mikołaja. Poza tym można obejrzeć barokowy ołtarz i nastawy dwóch ołtarzy z XVIII wieku. Ciekawy jest instrument zwany dzwonem Ewy, czyli wisząca metalowa sztaba z otworami, na której metalowymi młoteczkami dzwoniono na trwogę i podczas nabożeństw.

Na terenie przycerkiewnym, otoczonym niskim murkiem z kamienia łamanego, krytym gontowym daszkiem, jest cmentarz i rosną pomnikowe, stuletnie lipy.


Obiekty na trasie