Zielone Świątki

Widok na procesję, mężczyźni w tradycyjnych strojach ludowych
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świąt­ki, obchodzi się 49 dni po święcie Zmartwychwstania. Z Zielonymi Świątkami, które kończą okres wielkanocny, wiązał się dawniej po­wszechny, dziś już mniej popular­ny, zwyczaj ozdabiania domów świeżą zielenią. Przystrajano bramy i drzwi, a w rogach pomiesz­czeń  stawiano wiązki liści tataraku. Ten ludowy obyczaj związany jest z obrzędowością pogańską, z wpi­sanym w rytm przyrody oczekiwa­niem na nadejście lata.