św. Kazimierz Jagiellończyk

Obraz przedstawiający wizerunek Kazimierza Jagiellończyka
Kazimierz (1458–84), syn króla Kazimierza Jagiellończyka, sposobiony przez ojca do władzy, wychowany został w duchu pobożności, ale też według wzorców humanizmu. Zasłynął z praworządności i sprawiedliwości jako namiestnik króla w Koronie, a potem na Litwie, gdzie zmarł i został pochowany w katedrze wileńskiej. Kanonizowany w 1604 r., jest wspominany 4 marca.