Procesja na Skałkę

Grupa księży idących w stronę ołtarza.
Procesja na Skałkę W Krakowie w niedzielę najbliższą dniowi 8 maja, w uroczystość św. Stanisława Biskupa,patrona Polski i Krakowa, od bywa się od 1320 r. uroczysta procesja. Niezmiennie wzbudza ona zainteresowanie turystów, którzy podziwiają idących w skupieniu wiernych oraz długie szeregi kleru, zakonników, rozmaite bractwa w paradnych strojach, dzieci sypiące kwiaty, chorągwie, feretrony i orkiestry.Duchowieństwo i świeccy zbierają się pod Wawelem. Po modlitwach przy trumnie św. Stanisława w katedrze na Wawelu, ulicami Krakowa przechodzi procesja z relikwiami świętego. Uroczystość kończy się mszą świętą odprawianą na dziedzińcu klasztoru oo. Paulinów na Skałce w miejscu kultu św. Stanisława,który zginął właśnie na Skałce. Krypta kościoła jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych Polaków.