Translation
Chocolate
czekolada
church
kościół
city
miasto
cloakroom
szatnia
closed
zamknięte
coffee
kawa
coffee with milk
kawa z mlekiem
cold
zimno
Could you repeat that?
Proszę powtórzyć.
Could you take a picture of us, please?
Przepraszam, czy może nam Pan/Pani zrobić zdjęcie?
credit card
karta kredytowa
cutlet
kotlet
delayed
opóźniony
departures
odjazdy
departures
odloty
dinner
obiad
direction
kierunek
Does anybody here speak English / Polish?
Czy ktoś tu mówi po angielsku? polsku?
Does that bus go through ...
Czy ten autobus jedzie przez…
down
na dół