Translation
to turn
skręcić
tour
wycieczka
tourist
turysta
train
pociąg
two
dwa
two-person room
pokój dwuosobowy
Two tickets please
Proszę dwa bilety
vegetables
warzywa
warm
ciepło
warning
uwaga
Watch out!
Uwaga!
water
woda
Wednesday
środa
week
tydzień
well
dobrze
West
zachód
What's the Wi-Fi password?
Jakie jest hasło do Wi-Fi?
What do you like?
Co lubisz?
What do you study?
Co studiujesz?
What is the emergency number? / Please call an ambulance
Jaki jest numer na pogotowie / proszę zadzwonić na pogotowie?