Szlak Kultury Wołoskiej

Łąka z widokiem na góry
Wołosi. Pasterski lud, który na ziemie polskie dotarł ok. XV w., przynosząc ze sobą nie tylko gospodarską sztukę wypasania owiec w trudnym terenie górskim, ale także bogatą kulturę, żywą do dzisiaj.

Wędrówka Wołochów przebiegała od Bieszczadów przez Beskid Niski, Beskid Sądecki, GorcePodtatrze, przez Beskid Żywiecki, Śląski i dalej na zachód, w kierunku Moraw. Śladem tej wędrówki podąża ponadregionalny Szlak Kultury Wołoskiej. Na terenie Małopolski przygotowaliśmy propozycję 15 tras tematycznych wiodących przez obszary ściśle związane z rozwojem transhumancji. Razem składają się na całościowy, przekrojowy obraz pasterskiej spuścizny, dla której górskie tereny są tłem – kontekstem, który dzięki szlakom zyskuje dodatkową, niematerialną wartość.

Więcej informacji na temat szlaku, jego przebiegu oraz ciekawych obiektów z nim związanych można znaleźć w przewodniku Śladami Wołochów.

Multimedia